Dovolujeme si Vás informovat, že vyplněním a odesláním tohoto formuláře poskytnete své osobní údaje společnosti Český spotřebitelský servis energií s.r.o., IČ: 058 85 981, sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39213 (dále jen „správce“ nebo „ČSSE“).

 

V případě jakýchkoli dotazů, žádostí, připomínek, námitek apod. můžete správce, tj. ČSSE, kontaktovat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu herold@msfa.cz

 

V případě vyplněním a odesláním tohoto formuláře budou Vámi poskytnuté osobní údaje použity pouze za následujícími účely:

  • kontaktování zákazníka s nabídkou uzavření přihlášky k výběrovému řízení na nejvhodnějšího dodavatele plynu a elektřiny;

  • zpracování přihlášky k výběrovému řízení na nejvhodnějšího dodavatele elektřiny a plynu;

  • za účelem uzavření přihlášky k výběrovému řízení na nejvhodnějšího dodavatele plynu a elektřiny (v případě zájmu zákazníka o uzavření přihlášky k výběrovému řízení).

 

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas s tím, aby byly Vámi vyplněné osobní údaje správcem použity pro shora uvedené účely.

Dále si dovolujeme Vás informovat, že Vámi vyplněné a zaslané osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci, avšak pouze v případě plnění povinností uložených správci právním řádem.

 

V případě, že následně dojde mezi vámi a správcem k uzavření přihlášky, budou Vaše osobní údaje nadále v potřebném rozsahu zpracovávány za účelem plnění práv a povinností uvedených v předmětné přihlášce k výběrovému řízení. V případě, že se správcem přihlášku neuzavřete, nebude pro Vás pořádáno výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele plynu a elektřiny, přičemž Vaše osobní údaje budou vymazány, a to ve lhůtě 14 dnů od vyplnění a odeslání tohoto formuláře.